Sunday, February 28, 2010

Orphan Works. De zoektocht naar een internationaal werkbaar model.


Mijn boek te koop¤
¤ UPDATE 26 maart 2010: ¤ eerste druk is uitverkocht/weggegeven via het pay-what-you-want-principe, tweede druk wordt overwogen

D.J.R. Sterenborg, Orphan Works. De zoektocht naar een internationaal werkbaar model, Oisterwijk: Uitgeverij BOX Press 2010
(ISBN-registration: 978-90-8891-154-5)

Price: €15 incl. VAT/BTW
E-mail me: info(a)djrsterenborg.eu
Promo-pdf: inhoudsopgave / hoofdstuk 1 / omslag


Samenvatting

Het gebruik van een auteursrechtelijk beschermd werk vereist voorafgaande toestemming van de auteur(s) en/of rechthebbende(n), maar wat als noodzakelijke informatie niet beschikbaar is? Bijvoorbeeld als auteur/rechthebbende onbekend is? Vele praktische problemen gaan over de contacteerbaarheid van deze: hoe worden de juiste naw-gegevens gevonden van een auteur met een veelvoorkomende naam? En wat als de auteur gevonden kan worden, maar de rechthebbende niet? Auteursrechtelijk beschermde werken waarvan de auteur niet op de sporen valt en/of niet te contacteren is, is het probleem van de zogenaamde ‘orphan works’.

In een geglobaliseerde (internet)markt gaat dit vaak gepaard met grensoverschrijdende aspecten. Het auteursrecht beschermd echter - zo vloeit voort uit artikel 5 van de Berner Conventie - conform het nationaal recht van de aangesloten landen.

Dit boek analyseert zowel management en contractuele modellen als wettelijke oplossingen voor deze wereldomvattende situatie. Het toetsingskader hiervoor houdt rekening met uitoefening van de morele en economische rechten, de rechtszekerheid, flexibiliteit en de kosten voor de mogelijke gebruikers, hoeveelheid actoren die betrokken zijn bij een rights clearance proces, en of wetgevende veranderingen en erkenning noodzakelijk en haalbaar zijn. Tot slot wordt een ontwikkeling geschetst hoe met dit probleem wordt omgegaan.

. . . English version is being drafted . . .
be patient, pre-order now at the aforementioned mail address...
Working title: "Orphan Works. In search of an international workable solution"